Obchodní podmínky | Vše pro zahradu

Kontakt Obchodní podmínky
E-shop produktů pro Vaši zahradu Návrh a údržba zahrad
Domů Údržba zahrad Návrhy zahrad Závlahové systémy Zahradní jezírka Travní koberce
Obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení
2. Uživatelský účet
3. Uzavření kupní smlouvy
4. Cena zboží a platební podmínky
5. Odstoupení od kupní smlouvy
6. Přeprava zboží
7. Dodání zboží
8. Práva z vadného plnění
9. Další práva a povinnosti
10. Ochrana osobních údajů
11. Obchodních sdělení a cookies
12. Doručování
13. Závěrečná ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Vše pro zahradu, Jan Varhaník

S provozovnou: Heroltice 68, Jihlava 58601
Se sídlem: Havlíčkova 110, Jihlava 58601
identifikační číslo: 76258220
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:
www.vseprozahradu.com

1.1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jan Varhaník, se sídlem Havlíčkova 110, Jihlava 58601, identifikační číslo: 76258220, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.vseprozahradu.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Certifikace
Jsme certifikováni jako autorizovaná instalační firma od firmy Profi grass, zastupující značku závlahových systémů .
Certifikát je k naleznutí zde
Naši partneři